+ 421 948 046 375  /  info@peknakupelna.sk  (Po-Pia 07:30 - 16:00)

+421 948 480 171  /  kontakt pre kompozitné, vinylové a plávajúce podlahy (Po-Pia 08:00 - 15:30)

 

Panel používateľa

Využite možnosť osobného odberu na odbernom mieste v Ružomberku, ktorý sa nachádza hneď vedľa hlavného ťahu Žilina - Poprad.

Uvedené ceny platia len pri nákupe cez e-shop PEKNÁ KÚPEĽŇA (nie na kamennej predajni)

Vinylová podlaha - DRYBACK | Pekná kúpeľňa

64 položiek

Základné rozdelenie vinylových podláh.

 • Heterogénne prevedenie (výrobok zložených z viacerých vrstiev rôznych materiálov)
 • Homogénne prevedenie (výrobok zložený z viacerých materiálov, ktoré ale nie sú rozdelené do vrstiev čím dosahuje výrobok po celej svojej hrúbke homogénnu – rovnorodú štruktúru).

Druhé zásadné rozdelenie vinylových podláh bolo podľa rozmeru. Tu poznáme dve základné skupiny:

 • Rolované prevedenie – výrobok je vyrábaný v nekonečných roliach rôznych šírok a dĺžok a dodávaný v podobe roliek.
 • Kusové prevedenie – výrobok je vyrábaný v rozmeroch podobných parketovým dielcom, alebo keramickým podlahám. 

Kusové prevedenie vinylových podláh môžeme rozdeliť podľa viacerých kritérií:

a) dry back prevedenie vinylovej podlahy - vinylové dielce určené na celoplošné lepenie o podklad. Najčastejšie v heterogénnom prevedení a v hrúbkach od 2mm – 3 mm. Dielce sa nespájajú medzi sebou, ale iba celoplošne lepia o podklad. Výhodou je nižšia nákupná cena najmä vďaka nižšej hrúbke. Nevýhodou je vyššia prácnosť pri montáži, prísne požiadavky na pevnosť a rovinnosť pokladu, nevyhnutnosť rešpektovať dilatačné škáry v podklade a pri nesprávnej montáži alebo použití nesprávnych lepidiel aj možnosť tvorby škár medzi jednotlivými nalepenými dielcami. Do tejto skupiny sa zaraďujú aj výrobky so samolepiacou vrstvou.

b) loose lay – podlahové dielce sa vzájomne nespájajú, ale ani nelepia o podklad. Výrobok má hrúbku najčastejšie viac ako 5 mm a na podklad sa iba pokladá bez lepenia, fixujú sa iba okrajové zóny. Na našom trhu sa s takýmto prevedení prakticky nestretnete. Výhodou je rýchla a jednoduchá montáž, jednoduchá demontáž, prípadne výmena lamely, nevýhodou je vysoká obstarávacia cena a malý výber dekorov.

c) klikové prevedenie - Vyrába sa prevažne v heterogénnom prevedení a jednotlivé lamely sú po svojom obvode opatrené klikovým spojom, ktorý umožňuje rýchle, jednoduché a najmä pevné spojenie jednotlivých podlahových dielcov. Výrobok je univerzálne použiteľný na montáž plávajúcim spôsobom = bez spojenia s podkladovou vrstvou ale aj pre celoplošné nalepenie.

Rozdelenie vinylových podláh podľa skladby výrobku:

Práve toto rozdelenie vinylových podláh je dnes asi jedným z najdôležitejších kritérií, ktoré by zákazník mal poznať pred tým, ako sa rozhodne o definitívnom nákupe svojej novej vinylovej podlahy.
Heterogénne vinylové podlahy najmä v prevedení s klikovým spojom sa dnes rozdeľujú do 3 základných skupín:

 • Celovinylové prevedenie – častokrát označované aj názvom LVT (luxury vinyl tiles), jednotlivé vrstvy a jadro sú tvorené najmä z PVC. Až 70 % celosvetovo vyrábaných klikových vinylových podláh sa vyrába v takomto prevedení. Podiel sa postupne zmenšuje na úkor ďalších nasledujúcich výrobkov.
 • Vinylové podlahy s jadrom z HDF (drevovláknitá doska s vysokým stupňom zhustenia vlákien - cca 10 % podiel sa postupne pomaly zvyšuje). Ich nárast spomaľuje najmä handicap v podobe interakcie podlahy s vodou a vodnými parami – podlaha nie je vode odolná.
 • Vinylové podlahy s jadrom z kompozitného materiálu (najčastejšie zmes plastu a minerálnych plnív – krieda, cement...) cca 20 % podiel sa za posledné dva roky zdvojnásobil a očakáva sa jeho masívny nárast najmä z dôvodu tlaku na obmedzenie používania PVC

Celovinylové prevedenie – LVT vinylové podlahy

Toto prevedenia patrí k najčastejšie sa vyskytujúcemu prevedeniu vinylových podláh (až cca 70 %). Pri výbere by sa mal zákazník určite informovať na nasledujúce základné parametre a vlastnosti:

 • Celková hrúbka podlahy – hrúbka podlahy a tým aj hrúbka a pevnosť klikového spoja majú zásadný vplyv na životnosť podlahy, jej pevnosť a schopnosť vysporiadať sa s nerovnosťami podkladu. Čím je podlaha tenšia, tým je klikové spojene menej pevné, podlahové dielce sa môžu po montáži od seba oddeliť a vytvoriť tak škáry. Tenká podlaha kopíruje všetky nerovnosti podkladu a prípadné lokálne výstupky v podklade sa môžu otlačiť cez podlahu a tým môže dôjsť k lokálnemu predratiu. Odporúčame hrúbky min. 4,5 mm a viac.
 • Hrúbka nášľapnej – úžitkovej vrstvy – tá určuje triedu použitia a zabezpečuje odolnosť podlahy pri opotrebovávaní trením ( chôdzou, posúvaním predmetov...). Čím hrubšia je táto vrstva, tým ma podlaha v rovnakom priestore dlhšiu odolnosť a tým aj životnosť. Odporúčame hrúbky 0,4 mm a viac
 • Prítomnosť stabilizačnej sklo textilnej vrstvy. Jej prítomnosť, umiestnenie v správnej výške – musí bez prerušenia frézovaním prechádzať až do klikového spoja a najmä hrúbka a hustota sklených vlákien zabezpečujú správnu rozmerovú stabilitu výrobku. Práve prítomnosť sklených vlákien stabilizuje výrobok pri vplyve zmien teploty a znižuje jeho rozťažnosť pod hranicu 0,25% (normou stanovená max. hodnota). Všetky certifikované výrobky musia dosahovať max. túto hodnotu. Preverte si to teda u svojho predajcu. Práve objemová rozťažnosť do veľkej miery eliminuje maximálny plošný rozsah, pri ktorom je možné podlahu pokladať bez dilatácie a určuje aj veľkosť dilatačných medzier. 
 • Prítomnosť ftalátov a emisné triedy - Ftaláty – estery kyseliny ftálovej boli najstaršie a najrozšírenejšie používané zmäkčovadlá pri výrobe PVC. Dnes je ich podiel pri výrobe a zmäkčovaní PVC nižšie ako 29%. Väčšina výrobcov nahradila ich použitie inými druhmi zmäkčovadiel a certifikované výrobky sú prísne kontrolované na emisie týchto látok. Vzhľadom na popularitu tejto témy a rozsah informácií jej venujem samostatný blok. Každý certifikovaný výrobok musí spĺňať emisnú triedu A resp. E1. Sú výrobcovia, ktorí už dnes výrazne znížili podiel prchavých látok vo svojich výrobkoch a tieto potom označujú emisnou triedou A+. Označovanie každého certifikované výrobku ukladá povinnosť výrobcovi uviesť okrem iných dôležitých parametrov priamo na obale aj emisnú triedu a normu, podľa ktorej je jej hodnota stanovená a kontrolovaná. Určite odporúčame, aby sa zákazník s touto témou u svojho predajcu oboznámil, alebo si dôkladne skontroloval obal výrobku a prítomnosť týchto informácií.

Skladba celovinylovej podlahy:

skladba celovinylovej podlahy

1 - PU – polyuretánová krycia transparentná vrstva
2 - vinylová úžitková transparentná vrstva v hrúbke od 0,3 – 0,7 mm – podľa jej hrúbky sú podlahy zaraďované do jednotlivých tried použitia:
31 - bytové priestory
32 - intenzívne zaťažované bytové a stredne zaťažované nebytové priestory
33 - intenzívne zaťažované nebytové priestory
41 - málo zaťažované priemyselné priestory
42 - intenzívne zaťažované priemyselné priestory
3 - dekoračná vrstva
4 - nosné vrstvy a proti ťahová vrstva PVC
5 - vystužovacia vrstva zo sklených vlákien v podobe mriežky alebo netkanej vrstvy sklených vlákien rôznej hustoty

Vinylové podlahy s jadrom z drevených materiálov – najčastejšie HDF, alebo korok

Sú výrobky, pri ktorých je veľká časť PVC materiálu nahradená HDF materiálom (lisovaná doska s drevných vlákien) alebo korkom. Vinylová vrstva tvorí najčastejšie iba 1-2 mm hrubú vrstvu, ktorá je na HDF jadro nalepená. Výhodou tohto druhu podlahy je vyššia tolerancia k nerovnostiam podkladu, vcelku priaznivá cena, jednoduchá montáž. Veľkou nevýhodou je to, že podlaha nie je vode odolná a pri kombinácii vrstiev drevených a vinylových materiáloch dochádza z dôvodu rozdielnej interakcie s vodou a zmenami teploty k rozdielnej rozpínavosti. Výsledkom toho môže byť po čase oslabenie lepeného spoja a následné odliepanie vrchnej vinylovej vrstvy od spodnej drevenej.
Zákazník by sa mal pri výbere zamerať na celkové hrúbky výrobku, tepelný odpor, certifikáciu výrobku a parametre emisií nielen ftalátov, ale aj formaldehydu. Vinylové podlahy s jadrom z drevených materiálov majú pri montáži na podlahové vykurovanie významne vyšší tepelný odpor ako iné vinylové podlahy.

Skladba vinylovej podlahy s HDF jadrom:

vinylová podlaha s HDF jadrom

1 - PU – transparentná polyuretánová krycia vrstva
2 - vinylová úžitková transparentná vrstva v hrúbke od 0,3 – 0,7 mm – podľa jej hrúbky sú podlahy zaraďované do jednotlivých tried použitia:
31 - bytové priestory
32 - intenzívne zaťažované bytové a stredne zaťažované nebytové priestory
33 - intenzívne zaťažované nebytové priestory
41 - málo zaťažované priemyselné priestory
42 - intenzívne zaťažované priemyselné priestory
3 - dekoračná vrstva
4 - nosné vrstvy z PVC
5 - HDF jadro
6 - korková akustická protihluková a proti ťahová vrstva

 

 

Filter
Zobraziť: